EN NL

Disclaimer


Deze mooie website is eigendom van Phishingtest.nl (hierna: Phishingtest.nl). Op onze website wordt u informatie aangeboden over onze diensten en kunt u contact met ons opnemen. Voor het aanbieden van onze diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens. In de privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd.

Informatie op onze website


Wij hebben de website met grote zorg en veel enthousiasme samengesteld, maar wij kunnen de volledigheid en juistheid van alle op de website voorkomende gegevens niet altijd garanderen. Phishingtest.nl is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op de website. Wij wijzigen de inhoud van de informatie met regelmaat. Zo houden wij de website en de informatie die deze bevat actueel.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Phishingtest.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Functioneren van deze website


Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet voor de volle 100% garanderen. Phishingtest.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit. Phishingtest.nl is vanzelfsprekend ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Phishingtest.nl kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vertragingen in het verstrekken of ontvangen van informatie door of via de website.

Intellectuele eigendomsrechten


De website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Phishingtest.nl en derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto’s, infographics, teksten en grafische vormgeving van de internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden te beschermen, gelden de volgende beperkingen bij het gebruik van deze website.

U mag onderdelen van de website niet elektronisch of anderszins kopiëren of geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Phishingtest.nl. U mag de inhoud van de site niet wijzigen of beschadigen.

Als u wilt linken naar (een pagina van) onze website, dan ontvangen wij daar graag vooraf een mailtje over. U mag een hyperlink naar de website niet zo inrichten dat een internetgebruiker de website in een frame van een andere internetpagina te zien krijgt.

U mag geen gebruik van onze website maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur, zou kunnen aantasten.

De website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Phishingtest.nl-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

Contact


Voor vragen of opmerkingen over deze cookieverklaring, dan kun je contact opnemen met:

Phishingtest.nl

Sisalbaan 5a

2352 AZ Leiderdorp

071 – 204 01 06

KvK Den Haag 67407838

Lees ook: